Aktuality

§ 13/1 a 2) zákona o ochraně osobních údajů - pomíjená leč důležitá povinnost

Upraveno: 27.07.2012 27.07.2012 | JUDr. Jiří Navrátil

Každý subjekt, který je správcem nebo zpracovatelem osobních údajů, by měl mít zpracován projekt/dokument o přijatých a provedených technicko-organizačních opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů, jak mu to ukládá § 13 odst. 1 a 2) z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud jej nemá, může mu to způsobit nemalé potíže ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, který vykonává správní dozor....více               
Odkazy: AEA International Lawyers Network                   Copyright © 2012 JUDr. Jiří Navrátil