Reference

JUDr. Jiří Navrátil své služby poskytuje široké klientele především z řad obchodních společností a podnikatelů, a to zejména mezinárodního formátu.

Zkušenosti má s prací pro velké mezinárodní maloobchodní společnosti, ale například i s prací pro finskou společnost, která je jedním z nejznámějších výrobců manipulační a skladové techniky, nebo s prací pro významnou nizozemskou přepravní společnost zaměřenou především na přepravu sypkých materiálů, či finskou společnost zabývající se silniční přepravou a logistikou, jejíž služby sestávají především z vyzvedávání a doručování zboží, chlazené a izotermické přepravy a přepravy nebezpečných materiálů a dalšími známými českými společnostmi. Má zkušenosti i z oblasti automobilové techniky, včetně prodeje a leasingu této techniky, likvidace odpadů či použitých obalů atd.

Z důvodu zachování mlčenlivosti a s odkazem na pravidla stanovená Českou advokátní komorou však není možné zveřejňovat konkrétní údaje o klientech. V případě zájmu je však možné si reference od současných klientů vyžádat.

               
Odkazy: AEA International Lawyers Network                   Copyright © 2012 JUDr. Jiří Navrátil