Právní služby

JUDr. Jiří Navrátil se specializuje zejména na ochranu osobních údajů (včetně GDPR), občanské právo (obchodní právo), hospodářskou soutěž, správní právo, právní aspekty maloobchodu, bezpečnost práce, právní audity (např. due diligence, posouzení stávajících firemních dokumentů za účelem potvrzení jejich správnosti či odhalení jejich kritických míst a návrhu řešení potenciálních problémů dříve, než tyto problémy skutečně vzniknou) a vymáhání pohledávek.

Své služby poskytuje krom českého jazyka též v jazyce slovenském, anglickém, ruském a částečně německém.

Služby jsou vždy šity na míru potřebám klientů a jsou založené na osobní účasti JUDr. Jiřího Navrátila a na spolupráci s renomovanými externími spolupracovníky a odborníky. Za účelem zvýšení efektivity poskytovaných služeb a minimalizace nákladů klienta, JUDr. Jiří Navrátil nevyužívá žádné zaměstnance a veškeré dílčí úkoly jsou zajišťovány externími vysoce kvalifikovanými odborníky a společnostmi. Žádný dokument nicméně neopustí advokátní kancelář JUDr. Jiřího Navrátila, aniž by jeho finální podoba neprošla jeho kontrolou a v případě potřeby veškeré dokumenty osobně upravuje a dokončuje.

Služby poskytované JUDr. Jiřím Navrátilem jsou odrazem jeho dlouholetých zkušeností, kreativity, dovedností, znalostí, rozsáhlé databáze právních předpisů, judikatury, české i evropské, smluvních vzorů, a jiných dokumentů i spolupráce s externími odborníky a partnery. JUDr. Jiří Navrátil též využívá své právní vědomosti, obchodní dovednosti a kulturu k poskytování profesionálních rad klientům ohledně jejich podnikatelské činnosti.

               
Odkazy: AEA International Lawyers Network                   Copyright © 2012 JUDr. Jiří Navrátil